Προέλευση Παστιρμά

Η προέλευση του παστιρμά
Από πού προέρχεται η λέξη παστουρμάς -ή παστιρμάς;

Ποιά είναι η καταγωγή του και η ετυμολογία του;

Σύμφωνα με τον Ιούλιο Πολυδεύκη (αναφερόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία ως Pollux), Έλληνα λεξικογράφο, ρήτορα, σοφιστή και φιλόσοφο, «πασταὶ δ’ εἰσίν͵ ὡς Εὔπολίς φησί͵ ζωμὸς ἀλφίτων μέτα», δηλαδή οι παστές είναι ζωμός ανακατεμένος με αλεύρι. Έτσι αναφέρει στο έργο του Ονομαστικόν περί το 180 μ.Χ.. Συνεχίζει δε ως εξής: «Ἀριστοφάνης δέ φησί χορδαί, φῦσκαι, πασταί, ζωμός, χόλικες.» Ο Πολυδεύκης αναφέρεται στην κωμωδία οι «Ιππής», αναφορά που δείχνει ότι η λέξη παστός βρίσκεται σε συνεχή χρήση από το 424 π.Χ., έτος που ο Ἀριστοφάνης έλαβε για πρώτη φορά μέρος με κωμωδία στα «Λήναια», διδάσκοντας τους «Ιππής», κερδίζοντας την πρώτη του διάκριση, τα «Πρωτεία».

Σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό γραμματικό Ησύχιο, στο έργο του Γλώσσαι –ή «Λεξικό Ησυχίου» που θεωρείται απ΄ όλα τα σωζόμενα το πλουσιότερο και σπουδαιότερο λεξικό– που συνέγραψε τον 5ο αιώνα μ.Χ., η λέξη «πάστα» σημαίνει «βρῶμα ἐκ τυροῦ ἀνάλου μετὰ σεμιδάλεως καὶ σησαμίου σκευαζόμενον» δηλαδή φαγητό από ανάλατο τυρί, με σιμιγδάλι και σουσάμι.

Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Φώτιο και το έργο του Λέξεων συναγωγή περί το 850 μ.Χ., η λέξη «παστά» σημαίνει «ἔτνος ἀλφίτοις μεμιγμένον», δηλαδή χυλός ανακατεμένος με αλεύρι.